POR File

? Cách mở file .POR? Những phần mềm mở file .POR và sửa file lỗi. Convert Text POR file sang định dạng khác.

.POR File Extension

   
File name POR File
File Type SPSS Portable File
Nhà phát triển SPSS
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.8 ★ (12 Bình chọn)

File .POR là file gì?

POR là Data Files - SPSS Portable File, dưới định dạng Text được phát triển bởi SPSS.

ASCII tập tin dữ liệu văn bản được tạo ra bởi SPSS, một thống kê xử lý đơn; cửa hàng xuất khẩu dữ liệu từ phần mềm trong một định dạng văn bản đơn giản, đó là một cách dễ dàng có thể đọc được bởi các ứng dụng khác; dùng để chia sẻ dữ liệu giữa các chương trình và hệ thống máy tính.

What is a POR file?

ASCII text data file created by SPSS, a statistics processing application; stores exported data from the software in a plain text format, which is easily readable by other applications; used for sharing data between programs and computer systems.

Cách mở .POR file

Để mở file .POR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .POR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .POR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .POR do người dùng đóng góp.

  • IBM SPSS
  • pspp master
  • pspp master
  • SPSS Statistics
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .POR

File .POR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *