PPF File

? Cách mở file .PPF? Những phần mềm mở file .PPF và sửa file lỗi. Convert Binary PPF file sang định dạng khác.

.PPF File Extension

   
File name PPF File
File Type 1Picture Publisher Image File
Nhà phát triển Corel
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (21 Bình chọn)

File .PPF là file gì?

PPF là Raster Image Files - 1Picture Publisher Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Corel.

file ảnh được tạo ra bởi Corel Picture Publisher, một chương trình trước đây thuộc sở hữu của Micrografx; chứa một hình ảnh bitmap; Có thể tạo và chỉnh sửa với văn bản khác nhau, vẽ, và các công cụ vẽ trong Picture Publisher.

What is a PPF file?

Image file created by Corel Picture Publisher, a program previously owned by Micrografx; contains a bitmap image; can be created and edited with various text, drawing, and painting tools in Picture Publisher.

Cách mở .PPF file

Để mở file .PPF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PPF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PPF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PPF do người dùng đóng góp.

  • CorelDRAW Graphics Suite 2020
  • Prokon Structural Analysis & Design
  • Prokon Structural Analysis & Design
  • PPLive
  • WinFAM
  • Edgecam
  • Edgecam

Chuyển đổi file .PPF

File .PPF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *