PPI File

? Cách mở file .PPI? Những phần mềm mở file .PPI và sửa file lỗi. Convert N/A PPI file sang định dạng khác.

.PPI File Extension

   
File name PPI File
File Type Yamaha Pack Installation File
Nhà phát triển Yamaha
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .PPI là file gì?

PPI là Misc Files - Yamaha Pack Installation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Yamaha.

tập tin Một PPI là một tập tin cài đặt gói được sử dụng bởi bàn phím Yamaha PSR, chẳng hạn như PSR-S670 hoặc PSR-S970. Nó chứa một hoặc nhiều bản mở rộng, được sử dụng để mở rộng chức năng của bàn phím. file PPI thường được sử dụng để thêm công cụ, tiếng nói, và phong cách với một bàn phím Yamaha.

What is a PPI file?

A PPI file is a pack installation file used by Yamaha PSR keyboards, such as PSR-S670 or PSR-S970. It contains one or more expansion packs, which are used to extend the functionality of keyboards. PPI files are typically used to add instruments, voices, and styles to a Yamaha keyboard.

Cách mở .PPI file

Để mở file .PPI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PPI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PPI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PPI do người dùng đóng góp.

  • Yamaha Expansion Manager
  • The Print Shop
  • The Print Shop
  • foobar2000 Application
  • The Print Shop Ensemble III

Chuyển đổi file .PPI

File .PPI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *