PRO5PL File

? Cách mở file .PRO5PL? Những phần mềm mở file .PRO5PL và sửa file lỗi. Convert Binary PRO5PL file sang định dạng khác.

.PRO5PL File Extension

   
File name PRO5PL File
File Type ProPresenter Playlist File
Nhà phát triển Renewed Vision
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .PRO5PL là file gì?

PRO5PL là Data Files - ProPresenter Playlist File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Renewed Vision.

Tạo danh sách phát bằng cách ProPresenter, một gói phần mềm đa phương tiện sử dụng để tạo các bài thuyết trình đa phương tiện được sử dụng bởi các nhà thờ và sân vận động thể thao; tiết kiệm một playlist XML bao gồm âm thanh, video, và .PRO5 file nhưng không bao gồm các tập tin tham chiếu (chỉ .PRO5PLX file này sẽ bao gồm các tập tin âm thanh và video trong gói); sử dụng để chuyển danh sách nhạc trình bày giữa các máy tính.

What is a PRO5PL file?

Playlist created by ProPresenter, a media package used for creating multimedia presentations used by churches and sports stadiums; saves an XML playlist consisting of audio, video, and .PRO5 files but does not include the referenced files (only .PRO5PLX files will include the audio and video files in the bundle); used for transferring presentation playlists between computers.

Cách mở .PRO5PL file

Để mở file .PRO5PL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRO5PL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRO5PL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRO5PL do người dùng đóng góp.

  • Renewed Vision ProPresenter

Chuyển đổi file .PRO5PL

File .PRO5PL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *