PRPROJ File

? Cách mở file .PRPROJ? Những phần mềm mở file .PRPROJ và sửa file lỗi. Convert N/A PRPROJ file sang định dạng khác.

.PRPROJ File Extension

   
File name PRPROJ File
File Type Premiere Pro Project
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (77 Bình chọn)

File .PRPROJ là file gì?

PRPROJ là Video Files - Premiere Pro Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin Một PRPROJ là một dự án video được tạo ra bởi Adobe Premiere Pro, một ứng dụng chỉnh sửa video. Nó chứa một dòng thời gian đó là bao gồm các video và clip âm thanh và hiệu ứng chuyển tiếp bao gồm, hiệu ứng đặc biệt, và chỉnh sửa ứng dụng khác. PRPROJ còn cả các file lưu trữ các thiết lập dự án như các thiết lập cho quá trình chuyển đổi, các renderer video, định dạng hiển thị âm thanh và video, và các định dạng chụp.

What is a PRPROJ file?

A PRPROJ file is a video project created by Adobe Premiere Pro, a video editing application. It contains a timeline that is comprised of video and audio clips and includes transitions, special effects, and other applied edits. PRPROJ files also store project settings such as the settings for transitions, the video renderer, audio and video display format, and the capture format.

Cách mở .PRPROJ file

Để mở file .PRPROJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRPROJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRPROJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRPROJ do người dùng đóng góp.

  • Adobe Premiere Pro 2020
  • Adobe Premiere Pro CC
  • Adobe Premiere Pro CC
  • Adobe Premiere Standard
  • Parallels Tools Center
  • Adobe Premiere Pro Tryout
  • Adobe Premiere Pro Tryout

Chuyển đổi file .PRPROJ

File .PRPROJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *