PRS File

? Cách mở file .PRS? Những phần mềm mở file .PRS và sửa file lỗi. Convert Binary PRS file sang định dạng khác.

.PRS File Extension

   
File name PRS File
File Type 1Harvard Graphics Presentation
Nhà phát triển Harvard Graphics
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (16 Bình chọn)

File .PRS là file gì?

PRS là Data Files - 1Harvard Graphics Presentation, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Harvard Graphics.

Trình bày hoặc trình chiếu được tạo ra với phần mềm trình bày Harvard Graphics; có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, biểu đồ, đồ thị, và các phương tiện khác; thường được tạo ra từ một mẫu trước khi xây dựng.

What is a PRS file?

Presentation or slide show created with Harvard Graphics presentation software; may include text, images, charts, graphs, and other media; typically created from a pre-built template.

Cách mở .PRS file

Để mở file .PRS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRS do người dùng đóng góp.

  • Photo Explosion Project Studio
  • SoftMaker Presentations
  • SoftMaker Presentations
  • VEGA DTM Collection
  • Harvard Graphics
  • Presentations
  • Presentations

Chuyển đổi file .PRS

File .PRS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *