PRST File

? Cách mở file .PRST? Những phần mềm mở file .PRST và sửa file lỗi. Convert N/A PRST file sang định dạng khác.

.PRST File Extension

   
File name PRST File
File Type Adobe InDesign Printer Presets File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .PRST là file gì?

PRST là Settings Files - Adobe InDesign Printer Presets File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe InDesign, một chương trình bố trí trang; chứa cài đặt trước để in việc làm, bao gồm cả màu sắc, kích cỡ giấy, lớp, và các thiết lập khác; thường tạo ra để lưu cài đặt trước được tối ưu hóa cho máy in cụ thể.

What is a PRST file?

Settings file used by Adobe InDesign, a page layout program; contains presets for printing jobs, including colors, paper size, layers, and other settings; often created for saving presets that are optimized for specific printers.

Cách mở .PRST file

Để mở file .PRST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRST do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PRST

File .PRST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *