PS1XML File

? Cách mở file .PS1XML? Những phần mềm mở file .PS1XML và sửa file lỗi. Convert XML PS1XML file sang định dạng khác.

.PS1XML File Extension

   
File name PS1XML File
File Type Windows PowerShell Display Configuration File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.7 ★ (7 Bình chọn)

File .PS1XML là file gì?

PS1XML là Settings Files - Windows PowerShell Display Configuration File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Cấu hình tập tin được sử dụng bởi Windows PowerShell, một chương trình shell có trong Windows 7; chứa các định nghĩa XML cho cách đầu ra sẽ được hiển thị trong giao diện điều khiển; sử dụng để định dạng danh sách thư mục, các trang trợ giúp, thông tin đăng ký, và đầu ra khác.

What is a PS1XML file?

Configuration file used by Windows PowerShell, a shell program included with Windows 7; contains XML definitions for how output is displayed within the console; used for formatting directory listings, help pages, registry information, and other output.

Cách mở .PS1XML file

Để mở file .PS1XML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PS1XML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PS1XML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PS1XML do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows PowerShell
  • PowerSE
  • PowerSE

Chuyển đổi file .PS1XML

File .PS1XML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *