PS2 File

? Cách mở file .PS2? Những phần mềm mở file .PS2 và sửa file lỗi. Convert Binary PS2 file sang định dạng khác.

.PS2 File Extension

   
File name PS2 File
File Type 1PCSX2 Memory Card File
Nhà phát triển PCSX2
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (84 Bình chọn)

File .PS2 là file gì?

PS2 là Game Files - 1PCSX2 Memory Card File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi PCSX2.

Tập tin được sử dụng bởi PCSX2, PlayStation 2 (PS2) giả lập; chứa một hình ảnh thẻ nhớ mà có thể bao gồm việc lưu dữ liệu người dùng; có thể được mở với mymc chương trình để giải nén trò chơi lưu và chuyển đổi chúng sang các định dạng như .PSU.

What is a PS2 file?

File used by PCSX2, a PlayStation 2 (PS2) emulator; contains a memory card image which can include saved user data; can be opened with the program mymc in order to extract saved games and convert them to formats such as .PSU.

Cách mở .PS2 file

Để mở file .PS2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PS2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PS2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PS2 do người dùng đóng góp.

  • mymc
  • PCSX2
  • PCSX2
  • HxD Hex Editor version
  • Media Player Classic
  • PCSX2 - Playstation Emulator
  • PCSX2 - Playstation Emulator

Chuyển đổi file .PS2

File .PS2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *