PXML File

? Cách mở file .PXML? Những phần mềm mở file .PXML và sửa file lỗi. Convert XML PXML file sang định dạng khác.

.PXML File Extension

   
File name PXML File
File Type Pandora XML File
Nhà phát triển OpenPandora
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .PXML là file gì?

PXML là Data Files - Pandora XML File, dưới định dạng XML được phát triển bởi OpenPandora.

Một tập tin PXML là một file .xml lưu trong định dạng (PXML) Pandora XML và được sử dụng bởi các máy tính cầm tay Pandora, mà chủ yếu sử dụng để chơi trò chơi homebrew. Nó chứa siêu dữ liệu về chương trình Pandora nó được đóng gói với và có thể bao gồm tùy chọn cấu hình cho GUI khác nhau. file PXML được bao gồm trong ứng dụng Pandora, được lưu trữ trong các tập tin PND.

What is a PXML file?

A PXML file is an .XML file saved in the Pandora XML (PXML) format and used by the Pandora handheld computer, which is primarily used to play homebrew games. It contains metadata about the Pandora program it is packaged with and may include configuration options for different GUIs. PXML files are included with Pandora applications, which are stored in PND files.

Cách mở .PXML file

Để mở file .PXML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PXML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PXML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PXML do người dùng đóng góp.

  • SCREEM
  • Microsoft XML Notepad
  • Microsoft XML Notepad
  • text editor
  • MacroMates TextMate

Chuyển đổi file .PXML

File .PXML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *