PXP File

? Cách mở file .PXP? Những phần mềm mở file .PXP và sửa file lỗi. Convert N/A PXP file sang định dạng khác.

.PXP File Extension

   
File name PXP File
File Type Counter-Strike PODBot Experience File
Nhà phát triển Valve
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (31 Bình chọn)

File .PXP là file gì?

PXP là Game Files - Counter-Strike PODBot Experience File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Valve.

Chứa thông tin kinh nghiệm cho PODBots trong Counter-Strike; "PODBot" là viết tắt của "Ping of Death" Bot và là một nhân vật mà sử dụng trí tuệ nhân tạo để di chuyển và thực hiện các mục tiêu trong Counter-Strike; file PXP thường được liên kết với một tập tin cụ thể bot waypoint (.PWF).

What is a PXP file?

Contains experience information for PODBots in Counter-Strike; "PODBot" stands for "Ping of Death" Bot and is a character that uses artificial intelligence to move and perform objectives in Counter-Strike; PXP files are typically associated with a specific bot waypoint (.PWF) file.

Cách mở .PXP file

Để mở file .PXP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PXP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PXP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PXP do người dùng đóng góp.

  • DVD PixPlay
  • Igor Pro
  • Igor Pro
  • Media Player Classic
  • PhraseExpress
  • Photo2VCD Professional
  • Photo2VCD Professional

Chuyển đổi file .PXP

File .PXP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *