PXR File

? Cách mở file .PXR? Những phần mềm mở file .PXR và sửa file lỗi. Convert Binary PXR file sang định dạng khác.

.PXR File Extension

   
File name PXR File
File Type Pixar Image File
Nhà phát triển Pixar
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.9 ★ (12 Bình chọn)

File .PXR là file gì?

PXR là Raster Image Files - Pixar Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Pixar.

định dạng hình ảnh raster không nén được sử dụng bởi các máy trạm Pixar; lưu trữ dữ liệu hình ảnh trong RGB hoặc xám với 8 bit cho mỗi kênh; phát triển vào năm 1986 bởi Pixar và đã được sử dụng cho hoạt hình máy tính và mục đích hình ảnh y tế.

What is a PXR file?

Uncompressed raster image format used by Pixar workstations; stores image data in RGB or grayscale with 8 bits per channel; developed in 1986 by Pixar and has been used for computer animation and medical imaging purposes.

Cách mở .PXR file

Để mở file .PXR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PXR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PXR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PXR do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop CC
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Elements
  • Ulead Photo Explorer
  • Adobe Photoshop Extended
  • Ulead Instant Viewer
  • Ulead Instant Viewer

Chuyển đổi file .PXR

File .PXR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *