PXS File

? Cách mở file .PXS? Những phần mềm mở file .PXS và sửa file lỗi. Convert N/A PXS file sang định dạng khác.

.PXS File Extension

   
File name PXS File
File Type Pixelmator Shape File
Nhà phát triển Pixelmator Team
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .PXS là file gì?

PXS là Settings Files - Pixelmator Shape File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Pixelmator Team.

Shape tập tin được sử dụng bởi Pixelmator, một trình soạn thảo đồ họa raster Mac OS X; cửa hàng một bộ sưu tập các hình dạng mặc định và tùy chỉnh, có thể được chèn vào một Pixelmator hình ảnh (file .PXM).

What is a PXS file?

Shape file used by Pixelmator, a Mac OS X raster graphics editor; stores a collection of default and custom shapes, which can be inserted into a Pixelmator image (.PXM file).

Cách mở .PXS file

Để mở file .PXS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PXS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PXS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PXS do người dùng đóng góp.

  • Pixelmator
  • XnView
  • XnView
  • Photodex ProShow
  • PEST - Professional Exam System
  • Crack Proshow Producer
  • Crack Proshow Producer

Chuyển đổi file .PXS

File .PXS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *