PZ2 File

? Cách mở file .PZ2? Những phần mềm mở file .PZ2 và sửa file lỗi. Convert N/A PZ2 file sang định dạng khác.

.PZ2 File Extension

   
File name PZ2 File
File Type Poser Pose File
Nhà phát triển Bondware
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .PZ2 là file gì?

PZ2 là 3D Image Files - Poser Pose File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Bondware.

Đưa ra tập tin được sử dụng bởi Poser, một chương trình hình thiết kế 3D; chứa thông tin về góc độ con số của doanh, vị trí cơ thể, và các giá trị morph; có thể được áp dụng cho nhân vật và đạo cụ trong cảnh để xác định cách chúng di chuyển.

What is a PZ2 file?

Pose file used by Poser, a 3D figure design program; contains information about figure's joint angles, body position, and morph values; may be applied to figures and props in scenes to specify the way they move.

Cách mở .PZ2 file

Để mở file .PZ2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PZ2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PZ2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PZ2 do người dùng đóng góp.

  • Bondware Poser
  • Poser Debut Application
  • Poser Debut Application
  • Media Player Classic
  • Poser Application

Chuyển đổi file .PZ2

File .PZ2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *