Q3C File

? Cách mở file .Q3C? Những phần mềm mở file .Q3C và sửa file lỗi. Convert Binary Q3C file sang định dạng khác.

.Q3C File Extension

   
File name Q3C File
File Type Quick 3D Cover Project File
Nhà phát triển Nervepreserve
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .Q3C là file gì?

Q3C là Page Layout Files - Quick 3D Cover Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nervepreserve.

thiết kế bìa được tạo ra bởi Nhanh 3D Cover, một chương trình dùng để tạo ra tác phẩm nghệ thuật cho sách điện tử, boxshots phần mềm, trường hợp DVD, và các sản phẩm khác; tiết kiệm các mẫu được lựa chọn sản phẩm cũng như văn bản, hình ảnh, kích thước, và các hiệu ứng đồ họa cho hình ảnh; có thể được lưu sử dụng những góc 3D khác nhau và quan điểm.

What is a Q3C file?

Cover design created by Quick 3D Cover, a program used to create artwork for eBooks, software boxshots, DVD cases, and other products; saves the selected product template as well as text, images, dimensions, and graphical effects for the image; may be saved using different 3D angles and views.

Cách mở .Q3C file

Để mở file .Q3C click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Q3C bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Q3C

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Q3C do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Quick 3D Cover Application
  • Quick 3D Cover Application

Chuyển đổi file .Q3C

File .Q3C có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *