Q4Q File

? Cách mở file .Q4Q? Những phần mềm mở file .Q4Q và sửa file lỗi. Convert N/A Q4Q file sang định dạng khác.

.Q4Q File Extension

   
File name Q4Q File
File Type Solar Cell Photoshop Plug-in
Nhà phát triển Flaming Pear Software
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .Q4Q là file gì?

Q4Q là Plugin Files - Solar Cell Photoshop Plug-in, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Flaming Pear Software.

Photoshop plug-in được phát triển bởi Flaming Pear phần mềm; sử dụng để tạo mặt trời và các ngôi sao với các hiệu ứng tùy biến; phải nằm trong thư mục Plug-ins trong thư mục ứng dụng để làm việc.

What is a Q4Q file?

Photoshop plug-in developed by Flaming Pear Software; used for creating suns and stars with customizable effects; must reside in the Plug-ins folder within the application folder to work.

Cách mở .Q4Q file

Để mở file .Q4Q click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .Q4Q bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .Q4Q

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .Q4Q do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .Q4Q

File .Q4Q có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *