QCOW2 File

? Cách mở file .QCOW2? Những phần mềm mở file .QCOW2 và sửa file lỗi. Convert Binary QCOW2 file sang định dạng khác.

.QCOW2 File Extension

   
File name QCOW2 File
File Type QEMU Copy On Write Version 2 Disk Image
Nhà phát triển N/A
Phân loại Disk Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (55 Bình chọn)

File .QCOW2 là file gì?

QCOW2 là Disk Image Files - QEMU Copy On Write Version 2 Disk Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

hình ảnh tập tin trên đĩa lưu trong phiên bản thứ hai của Viết QEMU Sao chép On định dạng (QCOW2), một định dạng được sử dụng bởi phần mềm ảo qemu; lưu trữ các nội dung ổ cứng của một máy ảo; tương tự như phần mở rộng .QCOW mà sẽ được lưu trong định dạng qcow; có chiến lược khác nhau để lưu trữ nhiều snapshot của máy ảo.

What is a QCOW2 file?

Disk image file saved in the second version of the QEMU Copy On Write (QCOW2) format, a format used by QEMU virtualization software; stores the hard drive contents of a virtual machine; similar to the .QCOW extension which is saved in the QCOW format; features a different strategy for storing multiple snapshots of the virtual machine.

Cách mở .QCOW2 file

Để mở file .QCOW2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QCOW2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QCOW2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QCOW2 do người dùng đóng góp.

  • QEMU

Chuyển đổi file .QCOW2

File .QCOW2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *