QTCH File

? Cách mở file .QTCH? Những phần mềm mở file .QTCH và sửa file lỗi. Convert Binary QTCH file sang định dạng khác.

.QTCH File Extension

   
File name QTCH File
File Type QuickTime Cache File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .QTCH là file gì?

QTCH là Video Files - QuickTime Cache File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

(Cache | tập tin bộ nhớ cache được tạo ra bởi QuickTime, một máy nghe nhạc phương tiện truyền thông dành cho Mac và Windows; tiết kiệm bộ nhớ cache của một tập tin âm thanh hoặc video được tải về hoặc xem trực tiếp từ Internet, có thể được mở trong QuickTime Player bằng cách thay đổi phần mở rộng tập tin để phù hợp với tập tin gốc ( ví dụ, .MP3, .mpeg, .mov), nhưng chỉ khi các tập tin được tạo ra bởi QuickTime 6.5 hoặc sớm hơn.

What is a QTCH file?

(Cache|cache file created by QuickTime, a media player for Mac and Windows; saves the cache of an audio or video file downloaded or streamed from the Internet; can be opened in QuickTime Player by changing the file extension to match the original file (e.g., .MP3, .MPEG, .MOV), but only if the file was created by QuickTime 6.5 or earlier.

Cách mở .QTCH file

Để mở file .QTCH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QTCH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QTCH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QTCH do người dùng đóng góp.

  • Apple QuickTime Player
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .QTCH

File .QTCH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *