QUICKEN2017 File

? Cách mở file .QUICKEN2017? Những phần mềm mở file .QUICKEN2017 và sửa file lỗi. Convert Binary QUICKEN2017 file sang định dạng khác.

.QUICKEN2017 File Extension

   
File name QUICKEN2017 File
File Type Quicken 2017 Data File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.5 ★ (4 Bình chọn)

File .QUICKEN2017 là file gì?

QUICKEN2017 là Data Files - Quicken 2017 Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tập tin Một QUICKEN2017 là một tập tin dữ liệu tài chính tạo ra bởi phiên bản 2017 của Quicken cho Mac, một chương trình quản lý tài chính. Nó chứa dữ liệu người dùng cho một số tài khoản, bao gồm thông tin cá nhân, giao dịch, báo cáo, và các thiết lập. file QUICKEN2017 đã được giới thiệu trong phiên bản 2017 của Quicken và được sử dụng độc quyền bởi phần mềm.

What is a QUICKEN2017 file?

A QUICKEN2017 file is a financial data file created by the 2017 version of Quicken for Mac, a financial management program. It contains user data for several accounts, including personal information, transactions, reports, and settings. QUICKEN2017 files were introduced in the 2017 version of Quicken and are used exclusively by the software.

Cách mở .QUICKEN2017 file

Để mở file .QUICKEN2017 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QUICKEN2017 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QUICKEN2017

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QUICKEN2017 do người dùng đóng góp.

  • Intuit Quicken

Chuyển đổi file .QUICKEN2017

File .QUICKEN2017 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *