QUICKENBACKUP File

? Cách mở file .QUICKENBACKUP? Những phần mềm mở file .QUICKENBACKUP và sửa file lỗi. Convert Binary QUICKENBACKUP file sang định dạng khác.

.QUICKENBACKUP File Extension

   
File name QUICKENBACKUP File
File Type Quicken Essentials for Mac Backup File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .QUICKENBACKUP là file gì?

QUICKENBACKUP là Backup Files - Quicken Essentials for Mac Backup File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Intuit.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi Quicken Essentials cho Mac, phiên bản Mac của Quicken phần mềm cá nhân và quản lý tài chính kinh doanh; cửa hàng một bản sao lưu dữ liệu của người dùng, được lưu trữ trong một tập tin .QUICKENDATA; nên được tạo định kỳ bởi Quicken Essentials cho người dùng Mac và gửi đến một địa điểm an toàn.

What is a QUICKENBACKUP file?

Backup file created by Quicken Essentials for Mac, the Mac version of the Quicken personal and business financial management software; stores a backup of the user's data, which is stored in a .QUICKENDATA file; should be created periodically by Quicken Essentials for Mac users and sent to a secure location.

Cách mở .QUICKENBACKUP file

Để mở file .QUICKENBACKUP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .QUICKENBACKUP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .QUICKENBACKUP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .QUICKENBACKUP do người dùng đóng góp.

  • Intuit Quicken

Chuyển đổi file .QUICKENBACKUP

File .QUICKENBACKUP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *