R21 File

? Cách mở file .R21? Những phần mềm mở file .R21 và sửa file lỗi. Convert Binary R21 file sang định dạng khác.

.R21 File Extension

   
File name R21 File
File Type WinRAR Split Archive Part 21
Nhà phát triển Eugene Roshal
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.2 ★ (5 Bình chọn)

File .R21 là file gì?

R21 là Compressed Files - WinRAR Split Archive Part 21, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Eugene Roshal.

Tập tin được tạo ra như một phần của một đa khối lượng nén .RAR lưu trữ; cửa hàng phần 21 của một nén, lưu trữ chia; được sử dụng để xây dựng lại một tập tin ban đầu với các bộ phận chia lưu trữ khác.

What is a R21 file?

File created as part of a multi-volume compressed .RAR archive; stores part 21 of a compressed, split archive; used for reconstructing an original file with the other split archive parts.

Cách mở .R21 file

Để mở file .R21 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .R21 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .R21

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .R21 do người dùng đóng góp.

  • Incredible Bee Archiver
  • RARLAB WinRAR
  • RARLAB WinRAR
  • Corel WinZip 24
  • Whirling Dervishes Alpha ZIP
  • 7-Zip
  • 7-Zip
  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16

Chuyển đổi file .R21

File .R21 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *