RBXMX File

? Cách mở file .RBXMX? Những phần mềm mở file .RBXMX và sửa file lỗi. Convert N/A RBXMX file sang định dạng khác.

.RBXMX File Extension

   
File name RBXMX File
File Type Roblox Model
Nhà phát triển Roblox Corporation
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (120 Bình chọn)

File .RBXMX là file gì?

RBXMX là Developer Files - Roblox Model, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Roblox Corporation.

file một RBXMX là một mô hình 3D được sử dụng bởi ROBLOX Studio, một công cụ xây dựng ROBLOX. Nó bao gồm một mô hình, có thể là một chiếc xe, người, động vật, thực vật, xây dựng, hoặc đối tượng khác.

What is a RBXMX file?

An RBXMX files is a 3D model used by Roblox Studio, a Roblox building tool. It contains a model, which may be a vehicle, person, animal, plant, building, or another object.

Cách mở .RBXMX file

Để mở file .RBXMX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RBXMX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RBXMX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RBXMX do người dùng đóng góp.

  • Roblox Studio

Chuyển đổi file .RBXMX

File .RBXMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *