RDB File

? Cách mở file .RDB? Những phần mềm mở file .RDB và sửa file lỗi. Convert N/A RDB file sang định dạng khác.

.RDB File Extension

   
File name RDB File
File Type 1Retrospect Backup Set
Nhà phát triển EMC
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (10 Bình chọn)

File .RDB là file gì?

RDB là Backup Files - 1Retrospect Backup Set, dưới định dạng N/A được phát triển bởi EMC.

Một trong nhiều tập tin từ một bộ sao lưu được tạo ra với Retrospect phần mềm sao lưu; chứa dữ liệu chính xác được sao lưu từ một ổ đĩa cứng và xếp vào mục lục của chương trình; có thể được sử dụng để khôi phục lại dữ liệu đã bị mất hoặc bị hỏng trên đĩa cứng ban đầu; tên tập tin được hiển thị từng bước như AA000000.RDB, AA000001.RDB, AA000002.RDB vv

What is a RDB file?

One of several files from a backup set created with Retrospect Backup software; contains exact data backed up from a hard drive and cataloged by the program; can be used to restore data that has been lost or corrupted on the original hard disk; file names are displayed incrementally as AA000000.RDB, AA000001.RDB, AA000002.RDB, etc.

Cách mở .RDB file

Để mở file .RDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RDB do người dùng đóng góp.

  • Sage ACT
  • ACT! by Sage
  • ACT! by Sage
  • Retrospect
  • ACT
  • AcSELerator QuickSet
  • AcSELerator QuickSet

Chuyển đổi file .RDB

File .RDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *