RDB File

RDB là Backup Files - 1Retrospect Backup Set, dưới định dạng N/A được phát triển bởi EMC.

.RDB File Extension

   
File name RDB File
File Type 1Retrospect Backup Set
Nhà phát triển EMC
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (10 Bình chọn)

File .RDB là file gì?

RDB là Backup Files - 1Retrospect Backup Set, dưới định dạng N/A được phát triển bởi EMC.

Một trong nhiều tập tin từ một bộ sao lưu được tạo ra với Retrospect phần mềm sao lưu; chứa dữ liệu chính xác được sao lưu từ một ổ đĩa cứng và xếp vào mục lục của chương trình; có thể được sử dụng để khôi phục lại dữ liệu đã bị mất hoặc bị hỏng trên đĩa cứng ban đầu; tên tập tin được hiển thị từng bước như AA000000.RDB, AA000001.RDB, AA000002.RDB vv

What is a RDB file?

One of several files from a backup set created with Retrospect Backup software; contains exact data backed up from a hard drive and cataloged by the program; can be used to restore data that has been lost or corrupted on the original hard disk; file names are displayed incrementally as AA000000.RDB, AA000001.RDB, AA000002.RDB, etc.

Phần mềm mở file .RDB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RDB do filegi.com tổng hợp.

  • Sage ACT
  • ACT! by Sage
  • ACT! by Sage
  • Retrospect
  • ACT
  • AcSELerator QuickSet
  • AcSELerator QuickSet

Chuyển đổi file .RDB

           

File .RDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *