RDC File

? Cách mở file .RDC? Những phần mềm mở file .RDC và sửa file lỗi. Convert N/A RDC file sang định dạng khác.

.RDC File Extension

   
File name RDC File
File Type IDRISI Raster Documentation File
Nhà phát triển Clark Labs
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .RDC là file gì?

RDC là GIS Files - IDRISI Raster Documentation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Clark Labs.

tập tin siêu dữ liệu GIS được tạo ra bởi IDRISI Taiga, một chương trình được sử dụng để chụp ảnh dữ liệu không gian; tiết kiệm thông tin mô tả về hình ảnh raster được lưu trữ trong một tập tin .RST; cũng có thể lưu trữ một tham chiếu đến tập tin tham khảo địa lý .REF cho hình ảnh, cũng như một tập tin bảng .SMP.

What is a RDC file?

GIS metadata file created by IDRISI Taiga, a program used for imaging spatial data; saves descriptive information about the raster image stored in a .RST file; also can store a reference to the .REF geographical reference file for the image, as well as an .SMP palette file.

Cách mở .RDC file

Để mở file .RDC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RDC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RDC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RDC do người dùng đóng góp.

  • GDAL
  • Clark Labs TerrSet
  • Clark Labs TerrSet
  • Clark Labs Land Change Modeler
  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • ERDAS IMAGINE
  • ERDAS IMAGINE

Chuyển đổi file .RDC

File .RDC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *