RDF File

RDF là Settings Files - 1Resource Description Framework File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

.RDF File Extension

   
File name RDF File
File Type 1Resource Description Framework File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (46 Bình chọn)

File .RDF là file gì?

RDF là Settings Files - 1Resource Description Framework File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin một RDF là một văn bản trong Resource Description Framework (RDF) ngôn ngữ, được sử dụng để đại diện cho thông tin về tài nguyên trên web. Nó chứa thông tin về một trang web trong một định dạng được gọi siêu dữ liệu có cấu trúc. file RDF có thể bao gồm một bản đồ trang web, một bản cập nhật đăng nhập, giới thiệu trang, và từ khóa.

What is a RDF file?

An RDF file is a document written in the Resource Description Framework (RDF) language, which is used to represent information about resources on the web. It contains information about a website in a structured format called metadata. RDF files may include a site map, an updates log, page descriptions, and keywords.

Phần mềm mở file .RDF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RDF do filegi.com tổng hợp.

  • Liquid Technologies Liquid XML Studio
  • Mozilla Firefox
  • Mozilla Firefox
  • Mozilla SeaMonkey
  • Altova XMLSpy
  • SyncRO Soft oXygen XML Editor
  • SyncRO Soft oXygen XML Editor

Chuyển đổi file .RDF

           

File .RDF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *