RDG File

? Cách mở file .RDG? Những phần mềm mở file .RDG và sửa file lỗi. Convert XML RDG file sang định dạng khác.

.RDG File Extension

   
File name RDG File
File Type RDCman Config File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (7 Bình chọn)

File .RDG là file gì?

RDG là Data Files - RDCman Config File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Config tập tin được sử dụng bởi RDCman, viết tắt của Microsoft Remote Desktop Connection Manager; cài đặt kết nối các cửa hàng, trong đó bao gồm một danh sách các máy chủ, trong đó máy tính được kết nối; thiết kế để có ý nghĩa di động mà bạn có thể chia sẻ chúng với những người dùng khác để họ có thể có được kết nối nhanh hơn để chọn các máy chủ.

What is a RDG file?

Config file used by RDCman, which stands for Microsoft Remote Desktop Connection Manager; stores connectivity settings, which includes a list of servers in which the computer is connected; designed to be portable meaning that you can share them with other users so they can get connected quicker to select servers.

Cách mở .RDG file

Để mở file .RDG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RDG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RDG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RDG do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Remote Desktop Connection Manager
  • Rugrats Print Shop
  • Rugrats Print Shop
  • RDCMan
  • RADIAS Sound Editor

Chuyển đổi file .RDG

File .RDG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *