RIM File

? Cách mở file .RIM? Những phần mềm mở file .RIM và sửa file lỗi. Convert Binary RIM file sang định dạng khác.

.RIM File Extension

   
File name RIM File
File Type BioWare Resource Image File
Nhà phát triển BioWare
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (8 Bình chọn)

File .RIM là file gì?

RIM là Game Files - BioWare Resource Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi BioWare.

tập tin dữ liệu trò chơi được sử dụng bởi một số trò chơi được phát triển bởi BioWare, bao gồm Neverwinter Nights và Star Wars: Knights of the Old Republic; tương tự sang định dạng .ERF cũng được sử dụng bởi trò chơi BioWare; sử dụng như một tập tin hỗ trợ ứng dụng trò chơi.

What is a RIM file?

Game data file used by some games developed by BioWare, including Neverwinter Nights and Star Wars: Knights of the Old Republic; similar to the .ERF format also used by BioWare games; used as a game application support file.

Cách mở .RIM file

Để mở file .RIM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RIM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RIM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RIM do người dùng đóng góp.

  • dBpowerAMP Music Converter
  • Media Center
  • Media Center
  • Media Player Classic
  • PunkBuster Services
  • Televisa
  • Televisa

Chuyển đổi file .RIM

File .RIM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *