RMI File

? Cách mở file .RMI? Những phần mềm mở file .RMI và sửa file lỗi. Convert N/A RMI file sang định dạng khác.

.RMI File Extension

   
File name RMI File
File Type RMID MIDI File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (10 Bình chọn)

File .RMI là file gì?

RMI là Audio Files - RMID MIDI File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

MIDI tập tin lưu trữ trong File Format Resource Interchange (RIFF); về mặt kỹ thuật, một file MIDI bọc trong một container RIFF; định dạng ban đầu được giới thiệu bởi Microsoft và sau đó mở rộng bởi MIDI.org; thường được gọi là một file RIFF RMID.

What is a RMI file?

MIDI file stored in the Resource Interchange File Format (RIFF); technically, a MIDI file wrapped in an RIFF container; the format was originally introduced by Microsoft and later extended by MIDI.org; often referred to as a RIFF RMID file.

Cách mở .RMI file

Để mở file .RMI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RMI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RMI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RMI do người dùng đóng góp.

  • vanBasco's Karaoke Player
  • Microsoft Windows Media Player
  • Microsoft Windows Media Player
  • Apple QuickTime Player
  • Nullsoft Winamp
  • VideoLAN VLC media player
  • VideoLAN VLC media player

Chuyển đổi file .RMI

File .RMI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert rmi to mp4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *