RMI File

RMI là Audio Files - RMID MIDI File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.RMI File Extension

   
File name RMI File
File Type RMID MIDI File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (10 Bình chọn)

File .RMI là file gì?

RMI là Audio Files - RMID MIDI File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

MIDI tập tin lưu trữ trong File Format Resource Interchange (RIFF); về mặt kỹ thuật, một file MIDI bọc trong một container RIFF; định dạng ban đầu được giới thiệu bởi Microsoft và sau đó mở rộng bởi MIDI.org; thường được gọi là một file RIFF RMID.

What is a RMI file?

MIDI file stored in the Resource Interchange File Format (RIFF); technically, a MIDI file wrapped in an RIFF container; the format was originally introduced by Microsoft and later extended by MIDI.org; often referred to as a RIFF RMID file.

Phần mềm mở file .RMI

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RMI do filegi.com tổng hợp.

  • vanBasco's Karaoke Player
  • Microsoft Windows Media Player
  • Microsoft Windows Media Player
  • Apple QuickTime Player
  • Nullsoft Winamp
  • VideoLAN VLC media player
  • VideoLAN VLC media player

Chuyển đổi file .RMI

           

File .RMI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Convert rmi to mp4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *