RPP File

? Cách mở file .RPP? Những phần mềm mở file .RPP và sửa file lỗi. Convert Text RPP file sang định dạng khác.

.RPP File Extension

   
File name RPP File
File Type REAPER Project File
Nhà phát triển Cockos
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.7 ★ (12 Bình chọn)

File .RPP là file gì?

RPP là Data Files - REAPER Project File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Cockos.

hồ sơ dự án tạo ra bởi REAPER, một chương trình được sử dụng để ghi âm, chỉnh sửa, trộn và làm chủ âm nhạc; chứa thông tin về bài hát và các thiết lập của họ; sử dụng để lưu và thông tin dự án tải.

What is a RPP file?

Project file created by REAPER, a program used for recording, editing, mixing, and mastering music; contains information about tracks and their settings; used for saving and loading project information.

Cách mở .RPP file

Để mở file .RPP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RPP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RPP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RPP do người dùng đóng góp.

  • Cockos REAPER
  • Real Pic Simulator
  • Real Pic Simulator
  • ROBO Pro graphical programming language
  • Record Producer
  • Record Producer MIDI Edition
  • Record Producer MIDI Edition

Chuyển đổi file .RPP

File .RPP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *