RPYB File

? Cách mở file .RPYB? Những phần mềm mở file .RPYB và sửa file lỗi. Convert Binary RPYB file sang định dạng khác.

.RPYB File Extension

   
File name RPYB File
File Type Ren'Py Bytecode File
Nhà phát triển Ren'Py
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (6 Bình chọn)

File .RPYB là file gì?

RPYB là Data Files - Ren'Py Bytecode File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ren'Py.

Nộp được sử dụng bởi Ren'Py, một công cụ trò chơi visual novel thường được sử dụng để tạo ra visual novel tương tác Nhật Bản; tiết kiệm một kịch bản biên soạn (.RPY tập tin) và bao gồm các bytecode chạy cuốn tiểu thuyết; sử dụng cùng với các file kịch bản .RPYC biên soạn.

What is a RPYB file?

File used by Ren'Py, a visual novel game engine often used to create interactive Japanese visual novels; saves a compiled script (.RPY file) and includes the bytecode that runs the novel; used alongside .RPYC compiled script files.

Cách mở .RPYB file

Để mở file .RPYB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RPYB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RPYB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RPYB do người dùng đóng góp.

  • Ren'Py

Chuyển đổi file .RPYB

File .RPYB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *