RRA File

? Cách mở file .RRA? Những phần mềm mở file .RRA và sửa file lỗi. Convert N/A RRA file sang định dạng khác.

.RRA File Extension

   
File name RRA File
File Type vRigger Rigging Gear File
Nhà phát triển Iterum
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .RRA là file gì?

RRA là CAD Files - vRigger Rigging Gear File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Iterum.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi vRigger, một chương trình được sử dụng để tạo ra các thiết kế hệ thống dây gian lận; tiết kiệm dữ liệu cho một mảnh của gian lận thiết bị như một ròng rọc, carabiner, leo khai thác, hoặc một phần của thiết bị; sử dụng như một phần của thư viện đối tượng vRigger và có thể được bao gồm trong một minh hoạ hệ thống gian lận.

What is a RRA file?

Data file used by vRigger, a program used for creating rope rigging system designs; saves data for a piece of rigging gear such as a pulley, carabiner, climbing harness, or another piece of equipment; used as part of a vRigger object library and can be included within a rigging system illustration.

Cách mở .RRA file

Để mở file .RRA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RRA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RRA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RRA do người dùng đóng góp.

  • Iterum vRigger
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • 7-Zip
  • vRigger Application

Chuyển đổi file .RRA

File .RRA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *