RRD File

? Cách mở file .RRD? Những phần mềm mở file .RRD và sửa file lỗi. Convert N/A RRD file sang định dạng khác.

.RRD File Extension

   
File name RRD File
File Type Reduced Resolution Dataset File
Nhà phát triển N/A
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.1 ★ (8 Bình chọn)

File .RRD là file gì?

RRD là GIS Files - Reduced Resolution Dataset File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin GIS được tạo ra bởi các chương trình xử lý không gian địa lý như ERDAS IMAGINE và ArcGIS Desktop; cửa hàng một tập dữ liệu giảm từ một hình ảnh raster gốc sử dụng các lớp kim tự tháp, mà tốc độ lên màn hình hiển thị bản đồ raster; thường được sử dụng để tiết kiệm mức zoom rời rạc trên bản đồ.

What is a RRD file?

GIS file created by geospatial processing programs such as ERDAS IMAGINE and ArcGIS Desktop; stores a reduced dataset from an original raster image using pyramid layers, which speed up the display of raster maps; often used for saving discrete zoom levels on a map.

Cách mở .RRD file

Để mở file .RRD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RRD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RRD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RRD do người dùng đóng góp.

  • ERDAS IMAGINE
  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • ESRI ArcGIS for Desktop
  • Logicity Desktop
  • Wasp

Chuyển đổi file .RRD

File .RRD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *