S3I File

? Cách mở file .S3I? Những phần mềm mở file .S3I và sửa file lỗi. Convert N/A S3I file sang định dạng khác.

.S3I File Extension

   
File name S3I File
File Type Scream Tracker 3 Instrument
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .S3I là file gì?

S3I là Audio Files - Scream Tracker 3 Instrument, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Định dạng công cụ được sử dụng bởi Scream Tracker, một tracker âm thanh phổ biến được phát triển cho hệ điều hành DOS.

What is a S3I file?

Instrument format used by Scream Tracker, a popular audio tracker developed for DOS.

Cách mở .S3I file

Để mở file .S3I click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .S3I bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .S3I

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .S3I do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .S3I

File .S3I có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *