SAFARIEXTZ File

? Cách mở file .SAFARIEXTZ? Những phần mềm mở file .SAFARIEXTZ và sửa file lỗi. Convert Binary SAFARIEXTZ file sang định dạng khác.

.SAFARIEXTZ File Extension

   
File name SAFARIEXTZ File
File Type Apple Safari Extension Package
Nhà phát triển Apple
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (30 Bình chọn)

File .SAFARIEXTZ là file gì?

SAFARIEXTZ là Plugin Files - Apple Safari Extension Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

tập tin nén được sử dụng bởi Safari, trình duyệt web dành cho Mac OS X; chứa chức năng thêm các tính năng cho trình duyệt web, chẳng hạn như một thanh tìm kiếm mới; cũng bao gồm một chữ ký điện tử xác minh các nhà phát triển mở rộng; có thể lưu trữ HTML, CSS, JavaScript, và các tập tin media; thường được lưu trong [user] / Library / Safari / Extensions / thư mục.

What is a SAFARIEXTZ file?

Compressed file used by Safari, a Web browser for Mac OS X; contains functionality that adds features to the Web browser, such as a new search bar; also includes a digital signature that verifies the extension developer; may store HTML, CSS, JavaScript, and media files; usually saved within the [user]/Library/Safari/Extensions/ directory.

Cách mở .SAFARIEXTZ file

Để mở file .SAFARIEXTZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SAFARIEXTZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SAFARIEXTZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SAFARIEXTZ do người dùng đóng góp.

  • safariextz2desktopfolder
  • Apple Safari
  • Apple Safari

Chuyển đổi file .SAFARIEXTZ

File .SAFARIEXTZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *