SDP File

? Cách mở file .SDP? Những phần mềm mở file .SDP và sửa file lỗi. Convert N/A SDP file sang định dạng khác.

.SDP File Extension

   
File name SDP File
File Type 1Session Description Protocol File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .SDP là file gì?

SDP là Data Files - 1Session Description Protocol File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin thông tin tạo ra với phương tiện truyền thông phát sóng phần mềm; chứa các định dạng, thời gian, và tác giả của các phương tiện truyền thông trực tiếp; có thể được tạo ra cho phương tiện truyền thông trực tiếp với một chương trình như Sorenson Broadcaster hoặc cho phương tiện truyền thông thu nhận được sử dụng một chương trình như PlaylistBroadcaster.

What is a SDP file?

Informational file created with media broadcasting software; contains the format, timing, and authorship of the streamed media; may be created for live streaming media with a program like Sorenson Broadcaster or for prerecorded media using a program like PlaylistBroadcaster.

Cách mở .SDP file

Để mở file .SDP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SDP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SDP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SDP do người dùng đóng góp.

  • Macgo Mac Media Player
  • Apple QuickTime Player
  • Apple QuickTime Player
  • RealNetworks RealPlayer Cloud
  • VideoLAN VLC media player
  • RealPlayer (
  • RealPlayer (

Chuyển đổi file .SDP

File .SDP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *