SED File

? Cách mở file .SED? Những phần mềm mở file .SED và sửa file lỗi. Convert Text SED file sang định dạng khác.

.SED File Extension

   
File name SED File
File Type 1IExpress Self Extraction Directive File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (19 Bình chọn)

File .SED là file gì?

SED là Settings Files - 1IExpress Self Extraction Directive File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

File được tạo ra bởi IExpress Wizard, một built-in chương trình Windows sử dụng để tạo các trình cài đặt Windows; chứa tùy chọn sử dụng cho việc xây dựng một gói cài đặt phần mềm (.EXE); bao gồm các tập tin để xây dựng thành các gói, gói đầu ra tên tập tin, tin nhắn popup để quá trình cài đặt, và các tùy chọn khác nhau.

What is a SED file?

File created by IExpress Wizard, a built-in Windows program used for creating Windows installers; contains options used for building a software installation package (.EXE file); includes the files to build into the package, the output package filename, popup messages for the installation process, and various other options.

Cách mở .SED file

Để mở file .SED click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SED bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SED

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SED do người dùng đóng góp.

  • Microsoft IExpress Wizard
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional English
  • Timetable
  • Timetable

Chuyển đổi file .SED

File .SED có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *