SKINDEX File

? Cách mở file .SKINDEX? Những phần mềm mở file .SKINDEX và sửa file lỗi. Convert N/A SKINDEX file sang định dạng khác.

.SKINDEX File Extension

   
File name SKINDEX File
File Type Mail Index File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .SKINDEX là file gì?

SKINDEX là Misc Files - Mail Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cửa hàng lập chỉ mục dữ liệu mà Mac OS X Mail sử dụng chương trình để giúp tìm kiếm nhanh hơn; thường được đặt tên mbox.SKindex và có một tập tin có liên quan tên mbox.SKindex.isValid trong cùng thư mục

What is a SKINDEX file?

Stores indexing data that the Mac OS X Mail program uses to make searching faster; usually named mbox.SKindex and has a related file named mbox.SKindex.isValid in the same directory

Cách mở .SKINDEX file

Để mở file .SKINDEX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SKINDEX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SKINDEX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SKINDEX do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SKINDEX

File .SKINDEX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *