SKITCH File

? Cách mở file .SKITCH? Những phần mềm mở file .SKITCH và sửa file lỗi. Convert Binary SKITCH file sang định dạng khác.

.SKITCH File Extension

   
File name SKITCH File
File Type Skitch Image
Nhà phát triển Skitch
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .SKITCH là file gì?

SKITCH là Raster Image Files - Skitch Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Skitch.

tài liệu hình ảnh được tạo ra bởi Skitch, một chương trình dùng để tạo, chỉnh sửa và chia sẻ hình ảnh chụp màn hình; cửa hàng một hình ảnh bitmap, có thể bao gồm một hình ảnh chụp màn hình và chỉnh sửa người sử dụng; sử dụng cho các chú thích và chia sẻ hình ảnh trực tuyến thông qua các trang web mạng xã hội.

What is a SKITCH file?

Image document created by Skitch, a program used to create, edit, and share screen capture images; stores a bitmap image, which may include a screen capture graphic and user edits; used for annotating and sharing images online through social networking websites.

Cách mở .SKITCH file

Để mở file .SKITCH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SKITCH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SKITCH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SKITCH do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SKITCH

File .SKITCH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *