SN1 File

? Cách mở file .SN1? Những phần mềm mở file .SN1 và sửa file lỗi. Convert N/A SN1 file sang định dạng khác.

.SN1 File Extension

   
File name SN1 File
File Type Drive Snapshot First Differential Backup
Nhà phát triển Tom Ehlert
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (5 Bình chọn)

File .SN1 là file gì?

SN1 là Backup Files - Drive Snapshot First Differential Backup, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Tom Ehlert.

sao lưu khác biệt đầu tiên được tạo ra bởi Drive Snapshot sau khi tạo tập tin sao lưu .SNA tiểu học; chỉ chứa các tập tin và thư mục mà đã được thay đổi kể từ khi sao lưu ban đầu; có thể được gắn kết như một đĩa vật lý khi mở ra với chương trình Drive Snapshot.

What is a SN1 file?

First differential backup created by Drive Snapshot after creating the primary .SNA backup file; contains only files and folders that have been changed since the initial backup; can be mounted like a physical disk when opened with the Drive Snapshot program.

Cách mở .SN1 file

Để mở file .SN1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SN1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SN1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SN1 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .SN1

File .SN1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *