SPARSEIMAGE File

? Cách mở file .SPARSEIMAGE? Những phần mềm mở file .SPARSEIMAGE và sửa file lỗi. Convert N/A SPARSEIMAGE file sang định dạng khác.

.SPARSEIMAGE File Extension

   
File name SPARSEIMAGE File
File Type Mac OS X Sparse Image
Nhà phát triển Apple
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .SPARSEIMAGE là file gì?

SPARSEIMAGE là Disk Image Files - Mac OS X Sparse Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

loại tập tin ảnh đĩa được tạo ra với chương trình Disk Utility của Apple (có trong Mac OS X); tương tự như một tập tin tiêu chuẩn của Apple Disk Image (dmg), nhưng chỉ chiếm dung lượng của dữ liệu chứa trong tập tin ảnh đĩa.

What is a SPARSEIMAGE file?

Disk image file type created with Apple's Disk Utility program (included with Mac OS X); similar to a standard Apple Disk Image (.DMG) file, but only takes up the amount of space of the data contained within the disk image.

Cách mở .SPARSEIMAGE file

Để mở file .SPARSEIMAGE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SPARSEIMAGE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SPARSEIMAGE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SPARSEIMAGE do người dùng đóng góp.

  • Apple Disk Utility
  • TransMac
  • TransMac
  • TransMac version
  • PCDmg

Chuyển đổi file .SPARSEIMAGE

File .SPARSEIMAGE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *