SPB File

? Cách mở file .SPB? Những phần mềm mở file .SPB và sửa file lỗi. Convert Binary SPB file sang định dạng khác.

.SPB File Extension

   
File name SPB File
File Type 1Flight Simulator Mission File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (17 Bình chọn)

File .SPB là file gì?

SPB là Game Files - 1Flight Simulator Mission File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin trò chơi lưu được tạo ra bởi Microsoft ESP, một bộ công cụ phần mềm sử dụng cho chuyến bay và xe mô phỏng; tiết kiệm tình trạng một nhiệm vụ mô phỏng bay, bao gồm cả tình trạng sứ mệnh "trigger" và "hành động"; lưu với một tập tin .FLT như một phần của một trò chơi tiết kiệm.

What is a SPB file?

Saved game file created by Microsoft ESP, a software toolkit used for flight and vehicle simulation; saves the state of a flight simulator mission, including the state of mission "triggers" and "actions;" saved with a .FLT file as part of a game save.

Cách mở .SPB file

Để mở file .SPB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SPB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SPB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SPB do người dùng đóng góp.

  • spb2xml
  • Microsoft Flight Simulator X Gold Edition
  • Microsoft Flight Simulator X Gold Edition
  • Kies
  • Hancom Office Hanword
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .SPB

File .SPB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *