SPC File

? Cách mở file .SPC? Những phần mềm mở file .SPC và sửa file lỗi. Convert Binary SPC file sang định dạng khác.

.SPC File Extension

   
File name SPC File
File Type 1Software Publisher Certificate File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Web Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (11 Bình chọn)

File .SPC là file gì?

SPC là Web Files - 1Software Publisher Certificate File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Giấy chứng nhận kỹ thuật số tạo ra bởi PKCS nhiều chương trình (tiêu chuẩn mật mã khóa công khai), chẳng hạn như OpenSSL hoặc của Microsoft .NET Framework File Signing Tool (Signcode.exe); chứa một chữ ký kỹ thuật số, trong đó bao gồm một khóa công khai đã được mã hóa bằng một khóa riêng.

What is a SPC file?

Digital certificate created by various PKCS (public-key cryptographic standard) programs, such as OpenSSL or Microsoft's .NET Framework File Signing Tool (Signcode.exe); contains a digital signature, which includes a public key that has been encrypted using a private key.

Cách mở .SPC file

Để mở file .SPC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SPC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SPC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SPC do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Pvk2Pfx
  • OpenSSL
  • OpenSSL
  • Microsoft File Signing Tool
  • CADWorx Specification Editor
  • T-Spice Pro
  • T-Spice Pro

Chuyển đổi file .SPC

File .SPC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *