SPD File

? Cách mở file .SPD? Những phần mềm mở file .SPD và sửa file lỗi. Convert N/A SPD file sang định dạng khác.

.SPD File Extension

   
File name SPD File
File Type 1Form·Z Suspended Render File
Nhà phát triển AutoDesSys
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (60 Bình chọn)

File .SPD là file gì?

SPD là Misc Files - 1Form·Z Suspended Render File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AutoDesSys.

Tập tin được tạo ra bởi hình thức · Z, một mô hình ứng dụng 3D thường được sử dụng để tạo xây dựng và xây dựng trang web của mô hình; cửa hàng tình trạng của một công việc cảnh vẽ và được tạo ra khi người dùng tạm dừng một công việc vẽ và lưu tiến bộ.

What is a SPD file?

File created by form·Z, a 3D modeling application often used for creating building and site construction models; stores the state of a scene rendering job and is created when the user pauses a rendering job and saves the progress.

Cách mở .SPD file

Để mở file .SPD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SPD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SPD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SPD do người dùng đóng góp.

  • AutoDesSys form•Z
  • PASW Statistics
  • PASW Statistics
  • SafeNet VPN Client
  • WatchGuard Mobile VPN
  • NCP Secure Entry Client
  • NCP Secure Entry Client

Chuyển đổi file .SPD

File .SPD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *