SPDF File

? Cách mở file .SPDF? Những phần mềm mở file .SPDF và sửa file lỗi. Convert Binary SPDF file sang định dạng khác.

.SPDF File Extension

   
File name SPDF File
File Type Sealed PDF File
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .SPDF là file gì?

SPDF là Encoded Files - Sealed PDF File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Oracle.

Hồ SPDF là một file .PDF được bảo vệ tạo ra bởi Rights Management Oracle Thông tin phần mềm bảo vệ (IRM) tài liệu. Nó tiết kiệm cho các tài liệu trong một "kín", hoặc bị khóa, định dạng và chỉ có thể được mở bởi người dùng có đủ quyền. file SPDF đôi khi được sử dụng bởi các nhà cung cấp sách giáo khoa trực tuyến để bảo vệ phân phối sách giáo khoa kỹ thuật số đã mua.

What is a SPDF file?

An SPDF file is a protected .PDF file created by Oracle Information Rights Management (IRM) document protection software. It saves the document in a "sealed," or locked, format and can only be opened by users with sufficient rights. SPDF files are sometimes used by online textbook vendors for protecting the distribution of purchased digital textbooks.

Cách mở .SPDF file

Để mở file .SPDF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SPDF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SPDF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SPDF do người dùng đóng góp.

  • Oracle IRM Desktop
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • SafedoX
  • Aloaha PDF Saver

Chuyển đổi file .SPDF

File .SPDF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *