SPQ File

? Cách mở file .SPQ? Những phần mềm mở file .SPQ và sửa file lỗi. Convert N/A SPQ file sang định dạng khác.

.SPQ File Extension

   
File name SPQ File
File Type SPSS Database Query File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .SPQ là file gì?

SPQ là Database Files - SPSS Database Query File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

Tập tin được tạo ra bởi SPSS khai thác dữ liệu và phần mềm phân tích thống kê; tiết kiệm một truy vấn đến cơ sở dữ liệu; quy định cụ thể các loại cơ sở dữ liệu ODBC (ví dụ, MS Access, dBASE, file Excel), các trường dữ liệu để chiết xuất, và sự biến đổi đó ghi dữ liệu sang định dạng mong muốn.

What is a SPQ file?

File created by SPSS data mining and statistical analysis software; saves a query to a database; specifies the ODBC database type (e.g., MS Access, dBASE, Excel file), the data fields to extract, and transformations that write the data to the desired format.

Cách mở .SPQ file

Để mở file .SPQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SPQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SPQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SPQ do người dùng đóng góp.

  • IBM SPSS
  • Scrapbook Factory Deluxe
  • Scrapbook Factory Deluxe
  • Scrapbook Factory
  • SpeQ Mathematics

Chuyển đổi file .SPQ

File .SPQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *