SSIS File

? Cách mở file .SSIS? Những phần mềm mở file .SSIS và sửa file lỗi. Convert N/A SSIS file sang định dạng khác.

.SSIS File Extension

   
File name SSIS File
File Type ProReveal Settings File
Nhà phát triển Synoptics Ltd
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .SSIS là file gì?

SSIS là Settings Files - ProReveal Settings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Synoptics Ltd.

Nộp chứa cài đặt cho ProReveal, một hệ thống kiểm tra dụng cụ phẫu thuật được phát triển bởi Tin Mừng Nhất Lãm ty TNHH; giữ cài đặt ứng dụng tham chiếu bởi các thử nghiệm ProReveal.

What is a SSIS file?

File containing settings for ProReveal, a surgical instrument inspection system developed by Synoptics Ltd; holds application settings referenced by the ProReveal test.

Cách mở .SSIS file

Để mở file .SSIS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SSIS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SSIS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SSIS do người dùng đóng góp.

  • Synoptics Ltd ProReveal

Chuyển đổi file .SSIS

File .SSIS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *