STFX File

? Cách mở file .STFX? Những phần mềm mở file .STFX và sửa file lỗi. Convert N/A STFX file sang định dạng khác.

.STFX File Extension

   
File name STFX File
File Type SampleTank Effects Settings File
Nhà phát triển IK Multimedia
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .STFX là file gì?

STFX là Settings Files - SampleTank Effects Settings File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IK Multimedia.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi SampleTank, một máy trạm cho phép bạn tạo ra và trộn mẫu âm thanh; chứa các thiết lập hiệu ứng cho các mẫu âm thanh như "Low Gain", "trung tần," và "High Gain".

What is a STFX file?

Settings file created by SampleTank, a workstation that enables you to create and mix sound samples; contains effects settings for sound samples such as "Low Gain," "Mid Frequency," and "High Gain."

Cách mở .STFX file

Để mở file .STFX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STFX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STFX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STFX do người dùng đóng góp.

  • IK Multimedia SampleTank

Chuyển đổi file .STFX

File .STFX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *