STH File

? Cách mở file .STH? Những phần mềm mở file .STH và sửa file lỗi. Convert N/A STH file sang định dạng khác.

.STH File Extension

   
File name STH File
File Type 1Lotus Domino Stash File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .STH là file gì?

STH là Misc Files - 1Lotus Domino Stash File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

tập tin an toàn mà các cửa hàng mật khẩu cho một chìa khóa vòng Lotus Domino (.KYR) tập tin; tạo tự động khi các vòng chìa khóa máy chủ được tạo ra; lưu với tên giống như các tập tin vòng chìa khóa; nên được lưu trong cả hai thư mục dữ liệu Ghi chú của máy client và thư mục Domino của máy chủ.

What is a STH file?

Secure file that stores the password for a Lotus Domino key ring (.KYR) file; generated automatically when the server key ring is created; saved with the same name as the key ring file; should be saved in both the Notes data directory of the client machine and the Domino directory of the server.

Cách mở .STH file

Để mở file .STH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STH do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Translator Free
  • Translator Free
  • Media Player Classic
  • KG-Chart LE for Cross Stitch
  • KG-Chart for Cross Stitch
  • KG-Chart for Cross Stitch

Chuyển đổi file .STH

File .STH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *