STXT File

? Cách mở file .STXT? Những phần mềm mở file .STXT và sửa file lỗi. Convert N/A STXT file sang định dạng khác.

.STXT File Extension

   
File name STXT File
File Type Sealed Text File
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .STXT là file gì?

STXT là Encoded Files - Sealed Text File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Oracle.

Hồ STXT là một tập tin .TXT bảo vệ được tạo ra bởi Rights Management Oracle Thông tin phần mềm bảo vệ (IRM) tài liệu. Nó chứa một tài liệu văn bản trong một định dạng "kín", hoặc bị khóa, mà chỉ có thể được mở bởi người dùng có đủ quyền. file STXT có thể được xem với phần mềm Oracle IRM Desktop, mà điều kiện cho việc quản lý quyền ủy quyền cho các tài liệu kỹ thuật số.

What is a STXT file?

An STXT file is a protected .TXT file created by Oracle Information Rights Management (IRM) document protection software. It contains a text document in a "sealed," or locked, format that can only be opened by users with sufficient rights. STXT files can be viewed with the Oracle IRM Desktop software, which facilitates the authorization rights management for the digital documents.

Cách mở .STXT file

Để mở file .STXT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .STXT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .STXT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .STXT do người dùng đóng góp.

  • Oracle IRM Desktop

Chuyển đổi file .STXT

File .STXT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *