SUD File

? Cách mở file .SUD? Những phần mềm mở file .SUD và sửa file lỗi. Convert N/A SUD file sang định dạng khác.

.SUD File Extension

   
File name SUD File
File Type 1Super Project Analyzer File
Nhà phát triển Aivosto
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .SUD là file gì?

SUD là Developer Files - 1Super Project Analyzer File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Aivosto.

Dự án cứu bởi Siêu dự án Analyzer, một chương trình mà phân tích dự án phát triển phần mềm; chứa thông tin về các tập tin, thủ tục, hằng, biến, kiểu dữ liệu và sự đếm.

What is a SUD file?

Project saved by Super Project Analyzer, a program that analyzes software development projects; contains information about files, procedures, constants, variables, data types and enums.

Cách mở .SUD file

Để mở file .SUD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SUD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SUD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SUD do người dùng đóng góp.

  • DIAdem
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Into Sudoku
  • Raya Jadval Pro
  • Sudoku
  • Sudoku

Chuyển đổi file .SUD

File .SUD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *